Test-drive Pajero Sport in Hanoi with H.Masuoka

Những pha vào cua 90 Äộ và chạy zic-zắc ở tá»c Äộ cao của Pajero Sport với tài Äiều khiển của nhà vô Äịch Dakar Äã hoàn toàn thuyết phục các khách hàng tham gia chÆ°Æ¡ng trình “Trải nghiệm cùng Mitsubishi Pajero Sport” diá»n ra vào ngày 11/3/2012 tại sân vận Äộng Quần Ngá»±a — Hà Nội. Trên Äường biểu diá»n on-road, nhà vô Äịch Dakar — Hiroshi Masuoka Äã nhẹ nhàng ÄÆ°a Pajero Sport tăng tá»c và vào cua 90 Äá

Titolo: Test-drive Pajero Sport in Hanoi with H.Masuoka

Durata: 5:37

Categoria: VideoSurf

Pubblicato il: 3 aprile 2012

Etichette:


Visioni: 7

Video Simili

Informazioni

Questo Sito e quindi il Server che lo ospita non contiene nessun video. I video presenti non sono altro che una collezione di filmati disponibili a chiunque sulla rete. Se qualcuno pensa che il proprio diritto d' autore sia stato violato, lo segnali tramite commento. Questo vale anche per chi possa ritenersi offeso da qualche video. [...]Top 100 Directory
free counters

Copyright © 2020 VideoSurf - Hosting ServiceAlterVista - Piattaforma Wordpress

  • Home